Zarejestruj się!
Wirtualne Mapy - społeczność turystów. Dołącz do nas aby czytać całość artykułów i komentować!

Polityka Prywatności portalu WirtualneMapy.plPostanowienia ogólne

Dariusz Dzirba BRY („DDB”) wydawca i administrator serwisu informacyjno-publicystycznego WirtualneMapy.pl(„Portal”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

§ 1
Rejestracja w Serwisie

Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa.
Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
W celu pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Portal, w tym do udziału w grupach i forach dyskusyjnych, dostępu do możliwości dodawania artykułów, komentowania oraz do korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach internetowych Serwisu, wymagane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko użytkownika, datę urodzenia, płeć, adres e-mail użytkownika, a także wykorzystywane przez niego login i hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Portalu. Formularz rejestracyjny zawiera również inne pozycje, których wypełnienie przez użytkownika jest dobrowolne.
Alternatywnie dopuszcza się możliwość automatycznej rejestracji za pomocą już istniejących kont w portalu Facebook, bądź protokołu OpenId.

§ 2
Dane osobowe użytkowników Serwisu

Gromadzenie danych osobowych
Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Dariusz Dzirba BRY. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Dariusz Dzirba BRY jest uprawniona na mocy art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom.
Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Dariusz Dzirba BRY w celach realizacji usług świadczonych w Portalu i w celach marketingowych.
Dane osobowe użytkowników Portalu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach Dariusz Dzirba BRY, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej, bądź ofert komercyjnych klientów Dariusz Dzirba BRY.
Portal posiada narzędzia ustawiania poziomu prywatności, które umożliwiają między innymi dokonanie deklaracji dotyczącej zgody na przesyłanie do Użytkownika materiałów informacyjno-promocyjnych.

Gromadzenie i przekazywanie informacji pozyskiwanych automatycznie
Dariusz Dzirba BRY gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Portalu.
Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Przekazywanie informacji o użytkownikach Portalu
Dariusz Dzirba BRY, jako wydawca Portalu, nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika Portalu innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.
Przetwarzane przez Dariusz Dzirba BRY dane osobowe użytkownika Portalu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

§ 3
Polityka w zakresie plików „cookies”

Stosowanie „cookies”
Dariusz Dzirba BRY stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika Portalu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). Mechanizm cookies jest stosowany w celu dostarczania danych statystycznych, demograficznych i behawioralnych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Portalu.

Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika
Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. Spowoduje to utrudnienia w korzystaniu z Portalu.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies
Dariusz Dzirba BRY nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Portalu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Portalu.

§ 4
Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Portalu.

§ 5
Kontakt

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Portalu mogą zgłaszać poprzez e-mail: redakcja@wirtualnemapy.pl.