Zarejestruj się!
Wirtualne Mapy - społeczność turystów. Dołącz do nas aby czytać całość artykułów i komentować!
Ostatnio wyświetlane przez
  • Lidia Szymańska
  • Andrzej Dzirba
  • Bartek Niedźwiedzki

Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja to Ustawa Rządowa  uchwalona 3 maja 1791 roku, ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. nowoczesną, spisaną konstytucją.
Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed groźbą użycia siły przez władze moskiewskie, przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem o dwa dni bo planowanym terminem był 5 maja 1791 i korzystając z faktu, że główni opozycjoniści nie powrócili jeszcze z Wielkanocnej przerwy świątecznej. Obrady i przyjęcie Konstytucji odbyło się w warunkach zamachu stanu. Wielu posłów przybyło wcześniej w tajemnicy, a miejscem obrad był Zamek Królewski w Warszawie strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, który wraz z grupą oficerów był w izbie sejmowej w pobliżu tronu. Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczaństwa oraz trójpodział władzy na ustawodawczą tj. dwuizbowy parlament, wykonawczą -król i sądowniczą. Polska stała się monarchią parlamentarną, Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy. Zniesiono liberum veto, wolne elekcje i konfederacje. Konstytucja uznawała katolicyzm za religię panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznania, a apostazja, czyli odejście od katolicyzmu, było nadal przestępstwem i było karane.
Konstytucja została formalnie wpisana do akt grodzkich Warszawy 5 maja 1791 i od tego momentu faktycznie weszła w życie. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.
W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono święto Konstytucji 3 maja.

Zerknij na obrazek ...
Reload Image
... i wpisz cyferki, które widzisz w pole powyżej